Cập nhật: 25/09/2020

Xác định cha, mẹ, con trong trường hợp người có yêu cầu chết

Điều 92 Luật hôn nhân gia đình 2014 – Xác định cha, mẹ, con trong trường hợp người có yêu cầu chết
Trong trường hợp có yêu cầu về việc xác định cha, mẹ, con mà người có yêu cầu chết thì người thân thích của người này có quyền yêu cầu Tòa án xác định cha, mẹ, con cho người yêu cầu đã chết.

Bài liên quan:  Xác định cha, mẹ trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
Chi tiết vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY LUẬT SÓNG HỒNG
 
Địa chỉ: Tầng 3, số 26 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư