Cập nhật: 25/06/2020

Tội Vô Ý Làm Lộ Bí Mật Nhà Nước; Tội Làm Mất Vật, Tài Liệu Bí Mật Nhà Nước

 

Tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước; tội làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước được quy định tại Điều 338 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Dấu hiệu pháp lý

– Khách thể cùa tội phạm

Tội phạm xâm phạm hoạt động quàn lý hành chính nhà nước trong việc bảo đảm sự an toàn của nhũng tin tức, tài liệu thuộc bí mật nhà nước.

– Mặt khách quan của tội phạm

– Hành vi vô ý làm lộ bí mật Nhà nước là hành vi của người do thiếu trách nhiệm hoặc do cẩu thả trong việc quản lý, sử dụng tin tức, tài liệu bí mật nhà nước hoặc bằng lời nói vô ý để cho người không có trách nhiệm biết và làm cho bí mật nhà nước bị tiết lộ, lan truyền ra bên ngoài như để cho người khác đọc được, thấy được bí mật nhà nước hoặc nói lại, viết lại cho người khác về nội dung của bí mật nhà nước . . .

Bài liên quan:  Tội Cố Ý Làm Lộ Bí Mật Nhà Nước; Tội Chiếm Đoạt, Mua Bán Hoặc Tiêu Hủy Vật Hoặc Tài Liệu Bí Mật Nhà Nước

– Hành vi làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước là hành vi vô ý của người do thiếu trách nhiệm hoặc do cẩu thả đã để vật, tài liệu bí mật nhà nước bị thất thoát khỏi sự quản lý, giữ gin, bảo quản của người đó như để người khác lấy mất tài liệu bí mật nhà nước; bỏ quên tải liệu bí mật nhà nước; đánh rơị hay để tài liệu bị hủy hoại . . . Về bản chất, hành vi làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước cũng là làm lộ nội dung của bí mật nhà nước. Do vậy, trong trường hợp bí mật nhà nước sau khi bị mất đã tìm thấy, thu hồi lại thỉ người làm mất bí mật Nhà nước vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Hậu quả của tội phạm không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm của tội này nhưng có ý nghĩa trong việc định khung hình phạt.

Bài liên quan:  Tội Cố Ý Làm Lộ Bí Mật Nhà Nước; Tội Chiếm Đoạt, Mua Bán Hoặc Tiêu Hủy Vật Hoặc Tài Liệu Bí Mật Nhà Nước

– Mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội thực hiện hành vi của minh do lỗi vô ý.

– Chủ thể cùa tội phạm

Là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Tuy nhiên, chủ thể của tội phạm này cũng có thể là chủ thể đặc biệt, đó là người có chức vụ, quyền hạn hoặc không có chức vụ, quyền hạn nhưng có trách nhiệm trong việc quản lý tài liệu bí mật nhà nước.

Hình phạt

Khung cơ bản được quy định tại khoản 1 Điều 338 Bộ luật hình sự, theo đó người nào vô ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Khung tăng nặng được quy định tại khoản 2 Điều 338 Bộ luật hình sự với mức phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Bài liên quan:  Tội Cố Ý Làm Lộ Bí Mật Nhà Nước; Tội Chiếm Đoạt, Mua Bán Hoặc Tiêu Hủy Vật Hoặc Tài Liệu Bí Mật Nhà Nước

Căn cứ pháp lý

Điều 338 Bộ luật hình sự – Tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước; tội làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước
1. Người nào vô ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật, tuyệt mật;
b) Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Có thể bạn quan tâm:
Tư Vấn Pháp Luật Qua Zalo, Email, Messenger
Luật Sư Bào Chữa Vụ Án Hình Sự

Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư