Cập nhật: 30/06/2020

Tội Thiếu Trách Nhiệm Gây Hậu Quả Nghiêm Trọng

 

Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại Điều 360 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Dấu hiệu pháp lý

– Khách thể của tội phạm

Tội phạm xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức xã hội.

– Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao vì thiếu trách nhiệm thuộc một trong các trường hợp:

+ Làm chết người;

+  Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

+  Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên;

Bài liên quan:  Tội Không Truy Cứu Trách Nhiệm Hình Sự Người Có Tội

+ Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên.

– Mặt chủ quan của tội phạm

Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý.

– Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội thiểu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là chủ thể đặc biệt, là người có chức vụ, quyền hạn.

Hình phạt

Khung cơ bản được quy định tại khoản 1 Điều 360 Bộ luật hình sự với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.

Khung tăng nặng thứ nhất được quy định tại khoản 2 Điều 360 Bộ luật hình sự với mức phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Khung tăng nặng thứ nhất được quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật hình sự với mức phạt tù từ 07 năm đến 12 năm.

Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Bài liên quan:  Tội Thiếu Trách Nhiệm Gây Thiệt Hại Đến Tài Sản Của Nhà Nước, Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp

Căn cứ pháp lý

Điều 360 Bộ luật hình sự – Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
1. Người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm:
a) Làm chết người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
a) Làm chết 02 người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;
c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:
a) Làm chết 03 người trở lên;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Có thể bạn quan tâm:
Tư Vấn Pháp Luật Qua Zalo, Email, Messenger
Luật Sư Bào Chữa Vụ Án Hình Sự

Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư