Ngày đăng: 13/11/2020

Tội Phản Bội Tổ Quốc – Điều 108 BLHS 2015

1. Thế nào là Tội phản bội Tổ quốc?

Tội phản bội tổ quốc được quy định tại Điều 108 Bộ luật hình sự 2015 như sau:

1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

 

2. Bình luận Tội phản bội tổ quốc theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 

Dấu hiệu pháp lý

– Khách thể của tội phạm

Tội phạm xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh.

– Mặt khách quan của tội phạm

Thể hiện ở hành vi “câu kết” với người nước ngoài. Câu kết là hành vi thành lập mối quan hệ qua lại giữ một bên là công dân Việt Nam với người nước ngoài. Sự liên hệ chặt chẽ với nước ngoài được thể hiện dưới một số góc độ sau:

+ Hành vi gặp gỡ, bàn bạc chống phá tổ quốc

+ Hành vi nhận sự giúp đỡ của người nước ngoài như: nhận tiền của, vũ khí, khí tài phương tiện quân sự, kỹ thuật khác . . . nhằm gây nguy hại cho Tổ quốc ta, chế độ Nhà nước ta.

+ Hành vi dựa vào các thế lực nước ngoài nhằm chống phá tổ quốc

+ Hành vi tiếp tay cho các thế lực nước ngoài để họ thực hiện hành vi chống phá tổ quốc

Tội phản bội tổ quốc được coi là hoàn thành khi người phạm tội có hành vi câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp.

– Chủ thể của tội phạm

Là chủ thể đặc biệt. Người phạm tội là người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, có năng lực trách nhiệm hình sự và phải là công dân Việt Nam.

Khuyến nghị:
– Bài viết trong lĩnh vực hình sự được Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Sóng Hồng thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật. Bài viết có sử dụng những kiến thức, ý kiến của các Luật sư, chuyên gia hình sự được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
– Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Sóng Hồng.

 

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY LUẬT TNHH SÓNG HỒNG
 
Địa chỉ: Tầng 3, số 26 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư