Ngày đăng: 07/10/2020

Tội Phá Hoại Cơ Sở Vật Chất – Kỹ Thuật Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – Điều 114 BLHS 2015

1. Thế nào là Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?

Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại Điều 114 Bộ luật hình sự 2015  như sau:

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm.
3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

 

2. Bình luận Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 

Dấu hiệu pháp lý

– Khách thể của tội phạm

Khách thể của tội phạm này là an ninh chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa – xã hội và sự vững mạnh của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối tượng tác động của tội phạm là tài sản, trụ sở, kho tàng, thiết bị, máy móc của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân thuộc các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hóa – xã hội.

– Mặt khách quan của tội phạm.

Hành vi khách quan của tội phạm này là một trong các hành vi như: phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật thuộc lĩnh vực chính trị (như trụ sở các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội), an ninh (như an ninh thông tin liên lạc, kiểm soát không lưu…), quốc phòng (như kho vũ khí, đạn dược, căn cứ quân sự), kinh tế (như nhà máy, hầm mỏ…), khoa học – kỹ thuật (như viện nghiên cứu khoa học, trung tâm thực nghiệm, thẩm định kỹ thuật…), văn hóa và xã hội (như các di tích lịch sử, các công trình có giá trị văn hóa – nghệ thuật…).

+ Phá hoại được hiểu là hủy hoại hoặc làm hư hỏng các đối tượng tác động nêu trên.

Hủy hoại là làm cho các đối tượng tác động mất hẳn giá trị sử dụng.

Làm hư hỏng là làm mất một phần giá trị sử dụng của các đối tượng đó.

Hành vi phá hoại có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức như đốt, gây nổ, đập phá…

Đây là tội phạm có cấu thành vật chất. Tội phạm được coi là hoàn thành khi đối tượng tác động của tội phạm đã bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.

– Mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp.

Mục đích chống chính quyền nhân dân là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm này và là dấu hiệu để phân biệt tội phạm này với tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng vể an ninh quốc gia quy định tại Điều 303 Bộ luật hình sự 2015.

– Chủ thể của tội phạm

Chỉ có thể là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực trách nhiệm hình sự và đã thực hiện hành vi phạm tội.

Khuyến nghị:
– Bài viết trong lĩnh vực hình sự được Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Sóng Hồng thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật. Bài viết có sử dụng những kiến thức, ý kiến của các Luật sư, chuyên gia hình sự được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
– Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Sóng Hồng.

 

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY LUẬT TNHH SÓNG HỒNG
 
Địa chỉ: Tầng 3, số 26 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư