Ngày đăng: 25/09/2020

Tội phá hoại chính sách đoàn kết – Điều 116 BLHS 2015

1. Thế nào là Tội phá hoại chính sách đoàn kết ?

Tội phá hoại chính sách đoàn kết được quy định tại Điều 116 Bộ luật hình sự 2015  như sau:

1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây nhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với các tổ chức chính trị – xã hội;
b) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;
c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức chính trị – xã hội;
d) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.
2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

 

2. Bình luận Tội phá hoại chính sách đoàn kết theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 

Dấu hiệu pháp lý

– Khách thể của tội phạm

Tội phạm xâm phạm đến chính sách đoàn kết thống nhất toàn dân, chính sách dân tộc, tôn giáo, đoàn kết quốc tế của Nhà nước ta.

– Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan của tội phạm này là bằng lời nói hoặc việc làm cụ thể phá hoại chính sách đại đoàn kết, như:

+ Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với các tổ chức chính trị-xã hội;

+ Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

+ Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức chính trị – xã hội;

+ Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế. Chia rẽ sự đoàn kết, ủng hộ của các nước, các dân tộc trên thế giới với dân tộc Việt Nam.

Tội phạm này có cấu thành hình thức. Tội phạm hoàn thành từ khi người phạm tội thực hiện một trong các hành vi thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm. Hậu quả do hành vi phạm tội gây ra không phải là dấu hiệu định tội mà chỉ có thể là dấu hiệu xem xét quyết định hình phạt.

– Mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp.

Mục đích của người phạm tội là chống chính quyền nhân dân.

– Chủ thể của tội phạm

Là bất kỳ người nào từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực trách nhiệm hình sự và đã thực hiện hành vi phạm tội.

Khuyến nghị:
– Bài viết trong lĩnh vực hình sự được Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Sóng Hồng thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật. Bài viết có sử dụng những kiến thức, ý kiến của các Luật sư, chuyên gia hình sự được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
– Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Sóng Hồng.

 

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY LUẬT TNHH SÓNG HỒNG
 
Địa chỉ: Tầng 3, số 26 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư