Cập nhật: 24/06/2020

Tội Lợi Dụng Các Quyền Tự Do Dân Chủ Xâm Phạm Lợi Ích Của Nhà Nước, Quyền, Lợi Ích Hợp Pháp Của Tổ Chức, Cá Nhân

 

Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được quy định tại Điều 331 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Dấu hiệu pháp lý

– Khách thể của tội phạm

Tội phạm xâm phạm đến các hoạt động bình thường và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

– Mặt khách quan của tội phạm

– Hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân là hành vi tuy không có mục đích chống chính quyền nhân dân nhưng đã có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ này để cố ý bằng lời nói hay việc làm truyền bá những tư tưởng xuyên tạc, trái với đường lối của Đảng và Nhà nước, gây sự nghi ngờ, bất mãn với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa, cơ quan, tổ chức, công dân; làm ra, tàng trữ, lưu hành các loại sách, báo, tranh ảnh . . . có nội dung làm người khác hiểu sai về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bài liên quan:  Tội Đầu Cơ

– Cần lưu ý, hành vi lợi dụng và hành vi xâm phạm là hai hành vi cần và đủ để cấu thành tội phạm theo Điều 331 Bộ luật hình sự. Nếu hành vi lợi dụng nhưng chưa xâm phạm hoặc xâm phạm nhưng không lợi dụng thì chưa phải là hành vi phạm tội này.

– Nói chung, hậu quả của hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ gây ra chủ yếu là thiệt hại phi vật chất, nếu có thiệt hại về vật chất thì cũng từ thiệt hại phi vật chất dẫn đến. Theo đó hậu quả của hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ là những thiệt hại đa gây ra hoặc đe dọa gây ra những thiệt hại về vật chất và tinh thần cho Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Bài liên quan:  Tội Đầu Cơ

– Mặt chủ quan của tội phạm

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý.

Động cơ mục đích của người phạm tội có thể khác nhau và có ý nghĩa rất quan trọng đế phân biệt với các hành vi tương tự nhưng nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân.

– Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm này là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định.

Hình phạt

Khung cơ bản được quy định tại khoản 1 Điều 331 Bộ luật hình sự, theo đó người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Bài liên quan:  Tội Đầu Cơ

Khung tăng nặng được quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật hình sự với mức phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Căn cứ pháp lý

Điều 331 Bộ luật hình sự – Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Có thể bạn quan tâm:
Tư Vấn Pháp Luật Qua Zalo, Email, Messenger
Luật Sư Bào Chữa Vụ Án Hình Sự

Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư