Cập nhật: 25/06/2020

Tội Làm Trái Quy Định Về Việc Thực Hiện Nghĩa Vụ Quân Sự

 

Tội làm trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự được quy định tại Điều 334 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Dấu hiệu pháp lý

– Khách thể của tội phạm

Tội phạm xâm phạm đến chính sách của Nhà nước về đăng ký nghĩa vụ quân sự, chính sách về gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện.

– Mặt khách quan của tội phạm

– Hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện. Làm trái các quy định về đãng kỹ nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện được hiểu là cố ý thục hiện một trong các hành vi như không đãng ký hoặc đãng ký không đúng đối tượng phải đăng kỹ nghĩa vụ quân sự; không gọi hoặc gọi không đúng đối tượng phải nhập ngũ, tập trang huấn luyện: không báo cáo hoặc báo cáo không đúng vói cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về số lượng, kết quả đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện . . .

Cần lưu ý trong tội này là chỉ cần người phạm tội thực hiện hành vi làm trái một trong ba quy định là đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc gọi nhập ngũ hoặc gọi tập trung huấn luyện là đã đủ các yếu tố cấu thành tội phạm. Trong trường hợp người phạm tội làm trái từ 2 đến 3 hành vi quy định ở trên thì vẫn chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng khi quyết định hình phạt, người phạm tội sẽ bị phạt nặng hơn người chỉ làm trái một hành vi quy định trong cấu thành cơ bản của tội phạm.r

– Về hậu quả, tội phạm hoàn thành khi có hành vi làm trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không cần hậu quả đã xảy ra hay chưa. Do đó, hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này nhưng đây sẽ là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự cần được xem xét khi quyết định hình phạt.

– Mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý.

Động cơ phạm tội không phải là Ià dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm nhưng có ý nghĩa rất quan trọng để đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm và trong quyết định hình phạt. Động cơ của tội phạm này có thể là vì thành tích cá nhân hoặc thành tích của địa phương; vì vụ lợi hoặc vì các động cơ cá nhân khác.

– Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm là chủ thể đặc biệt, đạt độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có năng lực trách nhiệm hình sự. Đó là người có chức vụ, quyền hạn trong việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện. Những người này có thể là cán bộ trong hoặc ngoài quân đội được cơ quan có thẩm quyển giao nhiệm vụ liên quan đến việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện.

Hình phạt

Khung cơ bản được quy định tại khoản 1 Điều 334 Bộ luật hình sự, theo đó người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Khung tăng nặng được quy định tại khoản 2 Điều 334 Bộ luật hình sự với mức phạt tù từ 02 năm đến 07 năm nếu phạm tội trong thời chiến.

Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Căn cứ pháp lý

Điều 334 Bộ luật hình sự – Tội làm trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
2. Phạm tội trong thời chiến, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Có thể bạn quan tâm:
Tư Vấn Pháp Luật Qua Zalo, Email, Messenger
Luật Sư Bào Chữa Vụ Án Hình Sự

Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư