Ngày đăng: 25/09/2020

Tội Làm, Tàng Trữ, Phát Tán Hoặc Tuyên Truyền Thông Tin, Tài Liệu, Vật Phẩm Nhằm Chống Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – Điều 117 BLHS 2015

1. Thế nào là Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại Điều 117 Bộ luật hình sự 2015  như sau:

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:
a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;
c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.
2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.
3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

 

2. Bình luận Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 

Dấu hiệu pháp lý

– Khách thể của tội phạm

Tội phạm xâm phạm đến sự tồn tại, vững mạnh của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan của tội phạm này gồm:

+ Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; cụ thể là:

+ Người phạm tội có hành vi làm ra, tạo ra, xác lập thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân như viết, vẽ, dựng lên, sao chép, ghi âm, ghi hình, in ấn, chế tạo, sản xuất ra…thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo ra hình ảnh méo mó, phản cảm, sai lệch về việc làm, hoạt động của cơ quan, cán bộ, công chức, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội nhằm gieo rắc những tư tưởng nghi ngờ, bất mãn đối với chế độ xã hội chủ nghĩa, kích động tư tưởng, hành động chống đối, oán ghét, căm thù chính quyền hoặc có lời nói, việc làm xúc phạm chính quyền nhân dân.

+ Người phạm tội có hành vi tàng trữ (cất giấu trong người, trong hành lý, trong phương tiện giao thông, lưu trữ trong máy tính, tại nơi ở, nơi làm việc…) thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân.

+ Người phạm tội có hành vi phát tán (rải tờ rơi, đưa truyền trên mạng Internet, mạng viễn thông…) thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân.

+ Người phạm tội có hành vi tuyên truyền (có lời nói, cho xem, cho đọc, cho nghe…) nhằm truyền bá, chuyển tải đến cho người khác thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân.

– Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Đó là những thông tin, tài liệu, vật phẩm không có thật trong thực tế nhưng được người phạm tội làm giả, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền hoặc có trong thực tế nhưng làm sai lệch về nội dung, bản chất của thông tin, tài liệu, vật phẩm gây hoang mang trong nhân dân, bức xúc trong nhân dân với mục đích chống chính quyền nhân dân.

– Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý. Đó là những hành vi làm ra, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có tác dụng tác động đến tư tưởng, tâm lý gây ra sự bất mãn, tức giận, căm ghét chế độ chính trị, chính quyền nhân dân.

Người phạm tội có thể thực hiện một hoặc các hành vi nêu trên; hành vi phạm tội có thể được thực hiện bí mật hoặc công khai hoặc có thể là hành vi có tính chất lập lờ hai mặt.

Tội phạm này có cấu thành hình thức. Tội phạm hoàn thành khi người phạm tội thực hiện một trong những hành vi thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm.

– Mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm này được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp.

Mục đích của người phạm tội là chống chính quyền nhân dân. Trường hợp người thực hiện hành vi thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm này nhưng không có mục đích chống chính quyền nhân dân thì không cấu thành tội phạm này mà tùy từng trường hợp cụ thể, người vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một hoặc các tội phạm tương ứng khác.

– Chủ thể của tội phạm

Là bất kỳ người nào từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự và đã thực hiện hành vi phạm tội.

Khuyến nghị:
– Bài viết trong lĩnh vực hình sự được Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Sóng Hồng thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật. Bài viết có sử dụng những kiến thức, ý kiến của các Luật sư, chuyên gia hình sự được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
– Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Sóng Hồng.

 

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY LUẬT TNHH SÓNG HỒNG
 
Địa chỉ: Tầng 3, số 26 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư