Cập nhật: 25/06/2020

Tội Đăng Ký Hộ Tịch Trái Pháp Luật

 

Tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật được quy định tại Điều 336 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Dấu hiệu pháp lý

– Khách thể của tội phạm

Tội phạm xâm phạm trật tự quản lý Nhà nước về hộ tịch, xâm phạm trực tiếp việc thực hiện đăng ký hộ tịch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái pháp luật, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm như:

+ Ghi vào sổ hộ tịch sự kiện khai sinh; kết hôn; ly hôn; hủy việc kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trái pháp luật.

+ Xác nhận vào sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch: khai sinh; khai tử; kết hôn; giám hộ; nhận cha mẹ, con; thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch trái pháp luật;

+ Ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trái pháp luật;

– Mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm này được thực hiện với lỗi cố ý

– Chủ thể của tội phạm

Là người có nhiệm vụ quyền hạn trong việc đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái pháp luật.

Hình phạt

Khung cơ bản được quy định tại khoản 1 Điều 336 Bộ luật hình sự, theo đó người nào có nhiệm vụ, quyền hạn mà thực hiện việc đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái pháp luật, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Khung tăng nặng được quy định tại khoản 2 Điều 336 Bộ luật hình sự với mức phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Căn cứ pháp lý

Điều 336 Bộ luật hình sự – Tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật
1. Người nào có nhiệm vụ, quyền hạn mà thực hiện việc đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái pháp luật, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:
a) Đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái pháp luật cho 02 người trở lên;
b) Giấy tờ về hộ tịch đã được cấp, đăng ký trái pháp luật được sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Có thể bạn quan tâm:
Tư Vấn Pháp Luật Qua Zalo, Email, Messenger
Luật Sư Bào Chữa Vụ Án Hình Sự

Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư