Cập nhật: 25/06/2020

Tội Cố Ý Làm Lộ Bí Mật Nhà Nước; Tội Chiếm Đoạt, Mua Bán Hoặc Tiêu Hủy Vật Hoặc Tài Liệu Bí Mật Nhà Nước

 

Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước được quy định tại Điều 337 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Dấu hiệu pháp lý

– Khách thể của tội phạm

Tội phạm xâm phạm đến sự an toàn của bí mật Nhà nước, xâm hại đến an ninh quốc gia, an toàn về đối nội cũng như đối ngoại của Nhà nước.

– Mặt khách quan của tội phạm

Điều 2 Luật bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 quy định: “Bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật này, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Hình thức chứa bí mật nhà nước bao gồm tài liệu, vật, địa điểm, lời nói, hoạt động hoặc các dạng khác”.

– Hành vi khách quan cùa tội phạm này là hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước, cụ thể là:

+ Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước là hành vi của người biết rõ tin tức, tài liệu thuộc phạm vi bí mật Nhà nước do mình quản lý hoặc tuy không do mình quản lý nhưng bằng lời nói, chữ viết, cử chi hoặc qua các phương tiện truyền thông khác như máy tính, mạng internet, đĩa mềm . . . cố ý để cho người không có trách nhiệm biết được bí mật đó. Hành vi cố ý làm lộ bí mật Nhà nước có thể thực hiện thông qua hành động hoặc không hành động như không ngăn cản, bỏ mặc cho người khác đột nhập vào bí mật nhà nước thực hiện các hành vi đọc tài liệu, quay phim, chụp ảnh . . .

Bài liên quan:  Tội Làm Nhục Người Khác

+ Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước là hành vi của người biết rõ tài liệu thuộc phạm vi bí mật Nhà nước mà cố ý sao chép trái phép, trộm cắp, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, công nhiên hoặc bằng các thủ đoạn lén lút, gian dối, uy hiếp tinh thần hoặc thể chất đối với người quản lý tài liệu bí mật Nhà nước; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp quản lý tài liệu bí mật Nhà nước nhằm chiếm đoạt tài liệu này.

+ Mua bán tài liệu bí mật Nhà nước là hành vi của người biết rõ tài liệu thuộc bí mật Nhà nước mà cố ỷ mua, bán tài liệu bí mật Nhà nước hoặc trao đổi tài liệu đó băng tiền hoặc lợi ích vật chất khác để cất giữ hoặc bán lại cho người khác.

+ Tiêu huỷ tài liệu bí mật Nhà nước là hành vi của người biết rõ tài liệu thuộc bí mật Nhà nước mà cố ý làm hư hỏng, huỷ hoại toàn bộ hoặc một phần tài liệu đổ bằng các thủ đoạn như đốt, xé, nghiền nát, tẩy xoá . . . làm cho tài liệu bí mật nhà nước không thể khôi phục và không còn giá trị sử dụng nữa.

Những tin tức, tài liệu là đối tượng của các tội phạm này phải được các văn bản pháp luật hiện hành xác định là thuộc bí mật Nhà nước như Luật bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, danh mục bí mật Nhà nước của các bộ, ngành và các địa phương, các văn bàn pháp luật khác có liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước. Tuy nhiên, việc xác định tài liệu bí mật Nhà nước trong thực tiễn gặp rất nhiều khó khăn.
Cần lưu ý, trường hợp người thực hiện hành vi cố ý làm lộ bí mật Nhà nước hoặc chiếm đoạt, mua bán tài liệu bí mật nhà nước nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội gián điệp quy định tại Điều 110 Bộ luật hình sự.

Bài liên quan:  Tội Làm, Tàng Trữ, Vận Chuyển, Lưu Hành Tiền Giả

– Hậu quả của tội phạm này không phải là yếu tố định tội trong cấu thành cơ bản. Tuy nhiên, nếu người phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì tuỳ theo tính chất, mức độ sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng định khung.

– Mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý.

Mặc dù trong cấu thành cơ bàn của tội phạm không quy định nhưng việc xác định động cơ, mục đích phạm tội có ý nghĩa quan trọng trong việc định tội. Người phạm tội phải vì động cơ, mục đích tư lợi hoặc cá nhân khác thì mới thuộc trường hợp phạm tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Nếu người phạm tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước với mục đích để nước ngoài sử dụng chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thí người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội gián điệp quy định tại Điều 110 Bộ luật hình sự.

– Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm có thể là chù thể thường hoặc là người có trách nhiệm trong quàn lý, bảo vệ tài liệu bí mật Nhà nước.

Hình phạt

Khung cơ bản được quy định tại khoản 1 Điều 337 Bộ luật hình sự, theo đó người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Bài liên quan:  Tội Sử Dụng Trái Phép Tài Sản

Khung tăng nặng thứ nhất được quy định tại khoản 2 Điều 337 Bộ luật hình sự với mức phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

Khung tăng nặng thứ hai được quy định tại khoản 3 Điều 337 Bộ luật hình sự với mức phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Căn cứ pháp lý

Điều 337 Bộ luật hình sự – Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước
1. Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:
a) Có tổ chức;
b) Bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật;
c) Phạm tội 02 lần trở lên;
d) Gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Có thể bạn quan tâm:
Tư Vấn Pháp Luật Qua Zalo, Email, Messenger
Luật Sư Bào Chữa Vụ Án Hình Sự

Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư