Cập nhật: 29/06/2020

Tội Chiếm Đoạt, Mua Bán, Tiêu Hủy Con Dấu, Tài Liệu Của Cơ Quan, Tổ Chức

 

Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 342 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Dấu hiệu pháp lý

– Khách thể cùa tội phạm

Tội phạm xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý con dấu, tài liệu, giấy tờ khác của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội. Đó là sự an toàn, nguyên vẹn của con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội.

– Mặt khách quan của tội phạm

Tội phạm được thực hiện với các hành vi khách quan sau đây:

– Hành vi chiếm đoạt con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội là hành vi của người biết rõ con dấu, tài liệu đó thuộc cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội nhưng không thuộc loại bí mật nhà nước, bí mật công tác mà cố ý sao chép trái phép, trộm cắp, cướp, cướp giật, công nhiên chiếm đoạt, lạm dụng tín nhiệm hoặc băng thủ đoạn khác nhằm lấy con dấu, tài liệu đó.

– Hành vi mua bán con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước, tồ chức xã hội là hành vi của người biết rõ con dấu, tài liệu đó thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội nhưng không thuộc loại bí mật nhà nước, bí mật công tác mà cố ý mua, bán, trao đổi trái phép con dấu, tài liệu đó bằng tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác.

– Hành vi tiêu huỷ con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội là hành vi của người biết rõ con dấu, tài liệu đó thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội nhưng không thuộc loại bí mật nhà nước, bí mật công tác mà cố ý làm hư hỏng, làm mất khả năng sử dụng không thể khôi phục được của con dấu, tài liệu, huỷ hoại toàn bộ hoặc một phần con dấu, tài liệu đó bằng các thủ đoạn như đốt, nghiền nát, xé, tẩy xoá…

Cần lưu ý, trong trường hợp người thực hiện hành vi chiếm đoạt, mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội tuy không bí mật nhà nước, nhưng nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh tương ứng.

– Hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm nhưng việc xác định hậu quả của tội phạm có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định hình phạt.

– Mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội thực hiện hành vi của mình với lỗi cố ý. Động cơ, mục đích không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định tội danh.

– Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định.

Hình phạt

Khung cơ bản được quy định tại khoản 1 Điều 342 Bộ luật hình sự, theo đó người nào chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy trái phép con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức không thuộc tài liệu bí mật nhà nước hoặc bí mật công tác, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Khung tăng nặng được quy định tại khoản 2 Điều 342 Bộ luật hình sự với mức phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Căn cứ pháp lý

Điều 342 Bộ luật hình sự – Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức
1. Người nào chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy trái phép con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức không thuộc tài liệu bí mật nhà nước hoặc bí mật công tác, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:
a) Có tổ chức;
b) Thu lợi bất chính 10.000.000 đồng trở lên;
c) Để thực hiện hành vi trái pháp luật;
d) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Có thể bạn quan tâm:
Tư Vấn Pháp Luật Qua Zalo, Email, Messenger
Luật Sư Bào Chữa Vụ Án Hình Sự

Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư