Ngày đăng: 10/07/2020

Tội Che Giấu Tội Phạm – Điều 389 BLHS 2015

1. Thế nào là Tội che giấu tội phạm?

Tội che giấu tội phạm được quy định tại Điều 389 Bộ luật hình sự 2015 như sau:

1. Người nào không hứa hẹn trước mà che giấu một trong các tội phạm quy định tại các điều sau đây của Bộ luật này, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm:
a) Các điều 108, 109, 110, 111, 1 12, 113, 1 14, 115, 116, 117, 118, 119, 120 và 121;
b) Điều 123, các khoản 2, 3 và 4 Điều 141, Điều 142, Điều 144, khoản 2 và khoản 3 Điều 146, các khoản 1, 2 và 3 Điều 150, các điều 151, 152, 153 và 154;
c) Điều 168, Điều 169, các khoản 2, 3 và 4 Điều 173, các khoản 2, 3 và 4 Điều 174, các khoản 2, 3 và 4 Điều 175, các khoản 2, 3 và 4 Điều 178;
d) Khoản 3 và khoản 4 Điều 188, khoản 3 Điều 189, khoản 2 và khoản 3 Điều 190, khoản 2 và khoản 3 Điều 191, khoản 2 và khoản 3 Điều 192, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 193, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 194, các khoản 2, 3 và 4 Điều 195, khoản 2 và khoản 3 Điều 196, khoản 3 Điều 205, các khoản 2, 3 và 4 Điều 206, Điều 207, Điều 208, khoản 2 và khoản 3 Điều 219, khoản 2 và khoản 3 Điều 220, khoản 2 và khoản 3 Điều 221, khoản 2 và khoản 3 Điều 222, khoản 2 và khoản 3 Điều 223, khoản 2 và khoản 3 Điều 224;
đ) Khoản 2 và khoản 3 Điều 243;
e) Các điều 248, 249, 250, 251, 252 và 253, khoản 2 Điều 254, các điều 255, 256, 257 và 258, khoản 2 Điều 259;
g) Các khoản 2, 3 và 4 Điều 265, các điều 282, 299, 301, 302, 303 và 304, các khoản 2, 3 và 4 Điều 305, các khoản 2, 3 và 4 Điều 309, các khoản 2, 3 và 4 Điều 311, khoản 2 và khoản 3 Điều 329;
h) Các khoản 2, 3 và 4 Điều 353, các khoản 2, 3 và 4 Điều 354, các khoản 2, 3 và 4 Điều 355, khoản 2 và khoản 3 Điều 356, các khoản 2, 3 và 4 Điều 357, các khoản 2, 3 và 4 Điều 358, các khoản 2, 3 và 4 Điều 359, các khoản 2, 3 và 4 Điều 364, các khoản 2, 3 và 4 Điều 365;
i) Khoản 3 và khoản 4 Điều 373, khoản 3 và khoản 4 Điều 374, khoản 2 Điều 386;
k) Các điều 421, 422, 423, 424 và 425.
2. Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc phát hiện tội phạm hoặc có những hành vi khác bao che người phạm tội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Bình luận Tội che giấu tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 

Dấu hiệu pháp lý

– Khách thể của tội phạm

Tội phạm này xâm phạm đến hoạt động bình thường của các cơ quan tiến hành tố tụng, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

– Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi che giấu tội phạm khi được thực hiện cũng giống như hành vi che giấu của người giúp sức trong vụ án đồng phạm, chỉ khác nhau ở chỗ hành vi của người giúp sức là hành vị của người có hứa hẹn trước, còn hành vi che giấu tội phạm thì người che giấu không hứa hẹn trước.

Để che giấu tội phạm, người phạm tội có thể thực hiện một trong những hành vi: che giấu người phạm tội; che giấu các dấu vết của tội phạm; che giấu tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội.

Hành vi che giấu tội phạm tuy là hành vi gây khó khăn cho cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện và xử lý tội phạm, nhưng không phải hành vi che giấu tội phạm nào cũng là hành vi phạm tội, mà chỉ che giấu một số tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự mới là hành vi phạm tội. Như vậy, chỉ cấu thành tội “che giấu tội phạm” nếu người phạm tội che giấu các tội phạm được liệt kê trong điều luật, còn che giấu các tội phạm không được liệt kê trong điều luật thì không cấu thành tội phạm.

Ngoài tình tiết dẫn chiếu pháp luật (liệt kê các tội phạm mà người phạm tội che giấu) là tình tiết khách quan khác, nếu thiếu nó thì hành vi che giấu tội phạm chưa cấu thành tội phạm, nhà làm luật còn quy định một tình tiết khách quan khác cũng rất quan trọng, đó là: “không hứa hẹn trước”. Nếu hứa hẹn trước thì hành vi che giấu tội phạm không cấu thành tội “che giấu tội phạm” mà là hành vi đồng phạm với người mà mình che giấu.

– Mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội của mình là do cố ý.

– Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm là những người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định.

Hình phạt

Khung cơ bản được quy định tại khoản 1 Điều 389 Bộ luật hình sự có mức phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm

Khung tăng nặng được quy định tại khoản 2 Điều 389 Bộ luật hình sự với mức phạt tù từ 02 năm đến 07 năm

Khuyến nghị:
– Bài viết trong lĩnh vực hình sự được Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Sóng Hồng thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật. Bài viết có sử dụng những kiến thức, ý kiến của các Luật sư, chuyên gia hình sự được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
– Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Sóng Hồng.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY LUẬT TNHH SÓNG HỒNG
 
Địa chỉ: Tầng 3, số 26 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư