Cập nhật: 25/06/2020

Tội Cản Trở Việc Thực Hiện Nghĩa Vụ Quân Sự

 

Tội cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự được quy định tại Điều 335 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Dấu hiệu pháp lý

– Khách thể của tội phạm

Tội phạm xâm phạm chính sách, chế độ đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện của Nhà nước, xâm phạm đến hoạt động của các cơ quan quân sự có thầm quyền ờ địa phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

– Mặt khách quan của tội phạm

– Hành vi khách quan của tội này là hành vi cố ý cản trở việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện. Được coi là cản trở khi cố ý thực hiện các hành vi như dùng lời nói, việc làm để khống chế, de dọa, ngăn cản, gây khó khăn trở ngại cho người phải thực hiện nghĩa vụ quân sự đến đãng ký nghĩa vụ quân sự, gây khó khăn trở ngại cho cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, thi hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện.

– Hậu qủa của hành vi phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, trong trường họp cản trở việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện mà gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng thi người phạm tội sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

– Mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý.

Động cơ khống phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Người phạm tội có thế xuất phát từ nhiều động cơ khác nhau như động cơ vụ lợi cá nhân hoặc vi các động cơ khác.

– Chủ thể của lội phạm

Chủ thể của tội phạm là những người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định.

Hình phạt

Khung cơ bản được quy định tại khoản 1 Điều 335 Bộ luật hình sự, theo đó người nào cố ý cản trở việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Khung tăng nặng được quy định tại khoản 2 Điều 335 Bộ luật hình sự với mức phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

Căn cứ pháp lý

Điều 335 Bộ luật hình sự – Tội cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự
1. Người nào cố ý cản trở việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
2. Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc trong thời chiến, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

Có thể bạn quan tâm:
Tư Vấn Pháp Luật Qua Zalo, Email, Messenger
Luật Sư Bào Chữa Vụ Án Hình Sự

Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư