Ngày đăng: 13/03/2020

Thuế TNCN, lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế ?

Thứ nhất. Về chuyển nhượng bất động sản

Căn cứ khoản 6 Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế năm 2014 sửa đổi Điều 14 Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định như sau:

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần và mức thuế suất thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản là 2%.

Còn theo Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP thì mức thu lệ phí trước bạ đối với chuyển nhượng bất động sản là 0,5%.

Giá tính thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đối với nhà đất là giá chuyển nhượng thực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà. Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà thấp hơn giá UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá tính thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ căn cứ vào Bảng giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai và xây dựng tại thời điểm kê khai.

Thông thường, bên chuyển nhượng là bên có thu nhập nên sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân, bên nhân chuyển nhượng chịu lệ phí trước bạ trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Thứ hai. Về tặng cho, thừa kế bất động sản.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân về thu nhập được miễn thuế và khoản 10 Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về miễn lệ phí trước bạ thì nếu những người sau được thừa kế hoặc được tặng cho bất động sản từ nhau sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân và miễn lệ phí trước bạ, đó là:

Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Trường hợp nếu không phải các mối quan hệ trên mà tặng cho, thừa kế bất động sản của nhau thì bên được tặng cho, được nhận di sản thừa kế phải nộp thuế suất thu nhập cá nhân 10% và lệ phí trước bạ 0,5%. Giá tính thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ trong trường hợp này căn cứ vào Bảng giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai và xây dựng tại thời điểm kê khai.

Có thể bạn quan tâm:
Tư Vấn Pháp Luật Qua Zalo, Email, Messenger
Dịch Vụ Luật Sư Tranh Tụng Tại Tòa Án

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY LUẬT TNHH SÓNG HỒNG
 
Địa chỉ: Tầng 3, số 26 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư