Cập nhật: 21/05/2020

Thuế Chuyển Nhượng Cổ Phần, Vốn Góp

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cổ phần là gì

Theo khoản 4 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC về các khoản thu nhập phải chịu thuế thì Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập phải chịu thuế.

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.

– Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Cách tính thuế phải nộp khi chuyển nhượng vốn, cổ phần

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng từng lần x Thuế suất 0,1%

Giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.

Mỗi lần chuyển nhượng cổ phần, vốn góp thì bên chuyển nhượng bắt buộc phải kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân đối với từng lần chuyển nhượng đó.

(Theo quy định tại mục 9, 10  Điều 2 Nghị định 12/2015/NĐ-CP;  Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC)

Hồ sơ khai thuế chuyển nhượng vốn, cổ phần

– Tờ khai mẫu số 12/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC .

– Bản sao Hợp đồng chuyển nhượng vốn, cổ phần.

(Theo khoản 5 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC )

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chuyển nhượng vốn, cổ phần

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân thuộc diện trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì thời điểm nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là trước khi làm thủ tục thay đổi danh sách cổ đông/thành viên theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm:
Tư Vấn Pháp Luật Qua Zalo, Email, Messenger
Dịch Vụ Luật Sư Tranh Tụng Tại Tòa Án

Chi tiết vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY LUẬT SÓNG HỒNG
 
Địa chỉ: Tầng 3, số 26 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư