Ngày đăng: 16/07/2020

Thủ Tục Điều Chỉnh Giấy Chứng Nhận Đầu Tư

 

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi có nhu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp, như:

– Điều chỉnh nội dung đầu tư (bao gồm: điều chỉnh mục tiêu dự án, quy mô dự án, địa điểm thực hiện dự án, vốn đầu tư dự án, vốn góp để thực hiện dự án của nhà đầu tư);

– Thay đổi tên dự án đầu tư và thông tin nhà đầu tư;

– Thay đổi nhà đầu tư do chuyển nhượng dự án đầu tư.

Nhà đầu tư cần nộp hồ sơ xin điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư (cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

– Hồ sơ điều chỉnh nội dung đầu tư trong giấy chứng nhận đầu tư

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

+ Đề xuất dự án đầu tư;

+ Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Bản sao các Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp và các giấy tờ liên quan khác

– Hồ sơ thay đổi nhà đầu tư do chuyển nhượng dự án đầu tư

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;

+ Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;

+ Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có) đã cấp;

– Hồ sơ thay đổi tên dự án đầu tư và thông tin nhà đầu tư

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

+ Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư và thông tin của nhà đầu tư.

+ Bản sao các Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.

– Thời hạn, kết quả

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) cho nhà đầu tư.

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau đó, nếu việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư làm thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì Công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

– Hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp,

+ Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,

+ Quyết định của Chủ sở hữu về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

+ Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng đối với một số trường hợp thay đổi.

– Thời hạn, kết quả

Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (điều chỉnh) hoặc Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi.

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một dịch vụ pháp lý nổi bật của Công ty Luật TNHH Sóng Hồng. Luật Sóng Hồng thực hiện dịch vụ này với tất cả sự chuyên nghiện, tận tâm, chi phí rất hợp lý và luôn đúng thời hạn đã thỏa thuận.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY LUẬT TNHH SÓNG HỒNG
 
Địa chỉ: Tầng 3, số 26 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư