Cập nhật: 06/04/2020

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Hồ sơ

– Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu số 20-ĐK-TCT kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC;

– Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 1, điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Trình tự thực hiện

– Đăng ký người phụ thuộc:

+ Người nộp thuế lập hồ sơ đăng ký người phụ thuộc lần đầu để tính giảm trừ gia cảnh trong suốt thời gian tính giảm trừ gia cảnh, gửi đến tổ chức, cá nhân trả thu nhập chậm nhất là trước thời hạn khai thuế hoặc trước khi nộp hồ sơ quyết toán thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu giữ 01 bộ hồ sơ và nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó hoặc khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

+ Trường hợp người nộp thuế trực tiếp khai thuế với cơ quan Thuế thì nộp hồ sơ Đăng ký người phụ thuộc cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó hoặc khi nộp hồ sơ quyết toán thuế theo quy định.

+ Trong thời gian tính giảm trừ gia cảnh, cá nhân có thay đổi về người phục thuộc hoặc thay đổi nơi làm việc thì người nộp thuế phải thực hiện lại việc đăng ký người phụ thuộc.

– Nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:

Chậm nhất sau 03 tháng kể từ ngày đăng ký người phụ thuộc lần đầu, người nộp thuế lập hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, gửi đến tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan Thuế nơi đã nộp mẫu đăng ký NPT lần đầu.

Trong thời gian tính giảm trừ gia cảnh, cá nhân có thay đổi về người phụ thuộc hoặc thay đổi nơi làm việc thì người nộp thuế phải thực hiện nộp lại hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.

Cơ quan thực hiện

Tổng cục thuế – Bộ tài chính

Kết quả

Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

Có thể bạn quan tâm:
Tư Vấn Pháp Luật Qua Zalo, Email, Messenger
Dịch Vụ Luật Sư Tranh Tụng Tại Tòa Án

Chi tiết vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY LUẬT SÓNG HỒNG
 
Địa chỉ: Tầng 3, số 26 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư