Ngày đăng: 21/03/2020

Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, còn gọi là thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm.

Cơ sở pháp lý

– Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12;

– Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

– Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương;

thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Sở Công thương

Thời gian giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm;

– Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ bảo đảm điều kiện ATTP.

– Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm/Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

– Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận đủ sức khỏe/Danh sách tổng hợp xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

Trình tự xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

– Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực phẩm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP với Sở Công Thương.

– Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ sẽ tổ chức thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ.

– Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 10 ngày làm việc, đoàn thẩm định của Sở Công Thương tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở.

– Nội dung thẩm định cơ sở:

+ Đối chiếu thông tin và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở theo quy định.

+ Thẩm định thực tế điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định.

– Kết quả thẩm định cơ sở:

Kết quả thẩm định phải ghi rõ “Đạt” hoặc “Không đạt” hoặc “chờ hoàn thiện” vào Biên bản thẩm định cơ sở sản xuất và phù hợp với loại hình đăng ký sản xuất, kinh doanh của cơ sở. Trường hợp “Không đạt” hoặc “chờ hoàn thiện” phải ghi rõ lý do trong biên bản thẩm định.

Kết quả cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định “đạt”, Sở Công Thương cấp giấy chứng nhận cho cơ sở sản xuất.

Giấy chứng nhận có hiệu lực trong thời gian 03 năm kể từ ngày ký.

Có thể bạn quan tâm:
Tư Vấn Pháp Luật Qua Zalo, Email, Messenger
Dịch Vụ Luật Sư Tranh Tụng Tại Tòa Án

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY LUẬT TNHH SÓNG HỒNG
 
Địa chỉ: Tầng 3, số 26 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư