Cập nhật: 22/09/2020

Mục đích của giao dịch dân sự

Điều 118 Bộ luật dân sự 2015b – Mục đích của giao dịch dân sự
Mục đích của giao dịch dân sự là lợi ích mà chủ thể mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch đó.

Bài liên quan:  Giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn
Chi tiết vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY LUẬT SÓNG HỒNG
 
Địa chỉ: Tầng 3, số 26 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư