Ngày đăng: 04/05/2020

Mẫu Hợp Đồng Dịch Vụ Pháp Lý

 

Tải Văn Bản Về Tại Đây

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Số: …/2020/HĐDVPL-LUATSONGHONG

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ  nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;

– Căn cứ Luật Luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Luật sư 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên;

       Hôm nay, ngày ….. tháng …… năm 2020, chúng tôi gồm:

BÊN A:  

Ông/………….

Sinh năm: ….

CMND/CCCD số : ….  do ….. cấp ngày ……

Hộ khẩu thường trú: ………….

BÊN B:

CÔNG TY LUẬT TNHH SÓNG HỒNG

Giấy đăng ký hoạt động số: ……………do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp.

Mã số thuế: .

Địa chỉ trụ sở: Tầng 2, Số 103 phố Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: ………….   Website: http://luatsonghong.vn/

Số tài khoản: …………..         Ngân hàng …………….

Chủ tài khoản: Công ty Luật TNHH Sóng Hồng

Người đại diện theo pháp luật:  Luật sư Nguyễn Văn Lượng         Chức vụ: Giám đốc

Sau khi thỏa thuận thống nhất, hai bên cùng nhất trí ký kết Hợp đồng dịch vụ pháp lý bao gồm các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý thuê bên B thực hiện dịch vụ pháp lý sau đây:

Bên A trình bày:

Nay, Bên A đề nghị Bên B cử luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ việc, tham gia tố tụng tại Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm (nếu có) để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Bên A trong việc yêu cầu/ hoặc bào chữa cho…………..

Điều 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

2.1. Quyền của bên A:

– Yêu cầu bên B thông báo từng bước công việc được tiến hành trong quá trình thực hiện công việc quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này.

– Nhận các kết quả công việc mà bên B đã thực hiện theo hợp đồng này.

2.2. Nghĩa vụ của bên A:

– Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung công việc mà bên B nhận thực hiện cho bên A theo quy định tại điều 1 của Hợp đồng này.

– Thực hiện đúng và đầy đủ các hướng dẫn của bên B về các thủ tục cần thiết liên quan đến công việc mà bên B nhận thực hiện cho bên A theo quy định tại điều 1 của Hợp đồng này.

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản phí dịch vụ pháp lý, công tác phí (nếu có) cho bên B theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này.

– Nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, lệ phí nhà nước, phí thi hành án theo quy định của pháp luật trong trường hợp vụ việc phải đưa ra giải quyết tố tụng tại Tòa án, thi hành án.

Điều 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

3.1. Quyền của bên B:

– Yêu cầu bên A cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu có liên quan tới nội dung công việc mà bên B nhận thực hiện cho bên A theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng.

– Yêu cầu bên A thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên A mà bên B không được phép thực hiện thay.

– Nhận đầy đủ và đúng hạn phí dịch vụ pháp lý, tiền công tác phí (nếu có) do bên A thanh toán theo Điều 4 của Hợp đồng.

– Từ chối cung cấp dịch vụ pháp lý theo hợp đồng này nếu bên A vi phạm một trong các điều khoản đã được hai bên thống nhất tại Hợp đồng.

3.2. Nghĩa vụ của bên B

Cử luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ việc, đại diện cho Bên A làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tham gia tố tụng tại Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm (nếu có) để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Bên A trong việc yêu cầu / hoặc bào chữa cho ………….

Điều 4: PHÍ DỊCH VỤ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI ĐIỂM THANH TOÁN

4.1. Phí dịch vụ:

4.1.1. Phí dịch vụ pháp lý: Bên A thỏa thuận thanh toán cho bên B số tiền phí dịch vụ pháp lý không hoàn lại là: …..VNĐ (bằng chữ: ….).

4.1.2. Công tác phí: (nếu có)….

Tất cả các khoản phí trên không bao gồm thuế VAT, không bao gồm tiền tạm ứng án phí, án phí, lệ phí nhà nước, phí thi hành án theo quy định của pháp luật trong trường hợp vụ việc phải đưa ra giải quyết tố tụng tại Tòa án, thi hành án.

4.2. Phương thức thanh toán:

Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho bên B.

4.3. Thời điểm thanh toán:

4.3.1. Đối với phí dịch vụ pháp lý quy định tại điểm 4.1.1 Điều 4 Hợp đồng này, Bên A thanh toán cho Bên B ngay sau ký hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý.

4.3.2. Đối với khoản công tác phí (nếu có) ….

Điều 5: BẢO MẬT

Hai Bên cam kết giữ bí mật các tài liệu, thông tin và các điều khoản liên quan đến Hợp đồng, các công việc theo Hợp đồng cũng như các vấn đề có liên quan và sẽ không tiết lộ thông tin cho bất kỳ các bên nào khác mà không trái pháp luật. Hai Bên xác nhận và đồng ý cam kết rằng điều khoản bảo mật này sẽ duy trì hiệu lực ngay cả khi chấm dứt Hợp đồng này.

Điều 6: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có những vấn đề phát sinh liên quan đến nội dung hợp đồng, hai bên sẽ thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung hợp đồng. Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng phải được xác lập bằng văn bản phụ lục hợp đồng. Các phụ lục đó được coi là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.

Điều 7: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

7.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề gì bất lợi hoặc tranh chấp phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động thỏa thuận, thương lượng để giải quyết trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của hai bên.

7.2. Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được, hai bên thống nhất giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của Tòa án là phán quyết cuối cùng ràng buộc trách nhiệm của các bên.

Điều 8: CAM KẾT CHUNG VÀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

8.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

8.2. Mọi sự thay đổi của Bên A làm đình chỉ hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng khi Bên B đã bắt đầu tiến hành thực hiện công việc thì Bên A vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ phí dịch vụ pháp lý, công tác phí (nếu có).

8.3. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt không phải lập biên bản thanh lý hợp đồng khi có một trong các trường hợp sau:

– Hai bên đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo quy định tại hợp đồng này.

– Bên A vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng này.

– ………………………..

8.4. Hợp đồng này gồm …. điều, … trang, được lập thành … bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản làm cơ sở thực hiện.

BÊN A

 

BÊN B

Có thể bạn quan tâm:
Tư Vấn Pháp Luật Qua Zalo, Email, Messenger
Dịch Vụ Luật Sư Tranh Tụng Tại Tòa Án

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY LUẬT TNHH SÓNG HỒNG
 
Địa chỉ: Tầng 3, số 26 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư