Ngày đăng: 09/08/2021

Mẫu Đơn Kháng Cáo Vụ Án Hình Sự Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–

….…, ngày … tháng … năm 2021

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi:   – Toà án nhân dân thành phố/tỉnh ………

– Toà án nhân dân quận/huyện ………….

Tôi tên là   : …………………….…………….……………Ngày sinh: …..………………

CMND số: ……………….do…………….………………cấp ngày …………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………

Tôi bị cáo, Toà án nhân dân quận/huyện ………………….……… xét xử sơ thẩm ngày ………………về tội:“…………………………….……………..……………….” theo Khoản .. Điều …. – Bộ luật Hình sự 2015 với mức án là ….. năm tù giam.

Tôi làm đơn này xin quý Toà xem xét lại toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của Toà án nhân dân quận/huyện …………….…………………….

Nội dung kháng cáo:

Xem xét giảm hình phạt với những lý do sau đây:

– …………………………

– …………………………..

– ……………………………..

Vì những lý do trên tôi nhận thấy Toà sơ thẩm truy cứu tôi theo khoản …. Điều ….. Bộ luật Hình sự 2015 với hình phạt …. năm tù giam là quá nặng. Nay tôi làm đơn này kháng cáo xin Quý Toà xem xét giảm nhẹ hình phạt giúp tôi sớm có điều kiện hoà nhập xã hội và làm lại cuộc đời.

Trên đây là nội dung và yêu cầu kháng cáo, kính mong quý Tòa xem xét.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

                                                                 (ký, ghi rõ họ tên)

Tải Văn Bản Về Tại Đây

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY LUẬT TNHH SÓNG HỒNG
 
Địa chỉ: Tầng 3, số 26 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư