Ngày đăng: 21/05/2020

Mẫu Đề Nghị Thanh Toán Công Nợ

Mẫu đề nghị thanh toán công nợ

 

Tải Văn Bản Về Tại Đây

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ….

——————-

Số: ……./CV-THN

V/v: đề nghị thanh toán công nợ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

————————-

…………, ngày….tháng….năm……

 

 

Kính gửi: Qúy Công ty ……………………….

 

Căn cứ Hợp đồng . . . ký ngày … giữa quý Công ty và Công ty chúng tôi về việc . . .

Công ty chúng tôi đã thực hiện  . . . và giấy tờ quy định tại Điều … của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu . . .

 

Theo Điều … Hợp đồng về việc Thanh toán, Qúy Công ty sẽ thanh toán cho Công ty chúng tôi . . . trong vòng . . . ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu …..

 

Nay, chúng tôi kính đề nghị quý Công ty thanh toán . . . theo đúng điều khoản hợp đồng đã ký kết.

 

Qúy công ty vui lòng chuyển khoản cho Công ty chúng tôi trước ngày . . .. theo số tài khoản . . .

 

Ngân hàng . . .

 

Chủ tài khoản: . . . .

 

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý Công ty.

 

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Lưu VP

Người đại diện theo pháp luật

 

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY LUẬT TNHH SÓNG HỒNG
 
Địa chỉ: Tầng 3, số 26 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư