Ngày đăng: 04/05/2020

Hợp Đồng Vay Tiền Cá Nhân

 

Mẫu hợp đồng vay tiền mặt cá nhân, Hợp đồng vay tiền cá nhân có thể đánh máy hay viết tay đều được và không bắt buộc phải công chứng hay chứng thực

 

Tải Văn Bản Về Tại Đây

 

HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

 

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm ….., tại ………………………. Chúng tôi gồm:

 

BÊN A – BÊN CHO VAY

Ông/bà …………………………..

Ngày sinh ……….

CMND/CCCD số :…………………………….do ………………..cấp ngày ……………

Hộ khẩu thường trú …………………………………………………

Điện thoại: …………………………………

BÊN B – BÊN VAY

Ông/bà …………………………..

Ngày sinh ……….

CMND/CCCD số :…………………………….do ………………..cấp ngày ……………

Hộ khẩu thường trú …………………………………………………

Điện thoại: …………………………………

Sau khi bàn bạc, thảo luận, các bên cùng nhau tự nguyện ký kết các nội dung sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý cho bên B vay và bên B đồng ý vay số tiền là: ……………… (Bằng chữ: ………………………………………………………… đồng chẵn).

Mục đích vay: ………………………………………………………………………

Điều 2: Thời hạn và phương thức vay

Thời hạn vay: ………………….. kể từ ngày ………… đến ngày ……………..

Phương thức vay: Bên A giao toàn bộ số tiền cho bên B bằng hình thức tiền mặt/chuyển khoản vào ngày ……………………………..

Phương thức và thời hạn trả nợ: Bên B phải trả lãi cho bên A định kỳ vào ngày ………………….hàng tháng và phải trả toàn bộ gốc chậm nhất là ngày ………………………………… bằng hình thức tiền mặt/chuyển khoản.

Điều 3: Lãi suất

Các bên thỏa thuận lãi suất cho toàn bộ số tiền vay nêu trên là ………………. Trước khi hợp đồng này hết hạn vào ngày…………….., nếu bên B muốn tiếp tục vay thì phải báo trước trong thời gian …………… ngày và phải nhận được sự đồng ý bằng văn bản của bên A.

Nếu quá thời hạn vay nêu trên mà bên B không thanh toán số tiền gốc và tiền lãi thì bên B phải chịu lãi suất quá hạn bằng (2) …% lãi suất vay tương ứng với thời gian chậm trả.

Điều 4: Thỏa thuận của các bên

– Những chi phí có liên quan đến việc vay nợ như: Phí, thù lao công chứng, phí chuyển tiền… bên B có trách nhiệm thanh toán.

– Các bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giao và nhận tài sản vay;

– Bên A cam đoan số tiền cho vay trên là tài sản hợp pháp và thuộc quyền sở hữu của bên A;

– Việc vay và cho vay số tiền nêu trên là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc, không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào;

– Bên B cam kết sử dụng tiền vay vào đúng mục đích tại Điều 1 của Hợp đồng này;

– Bên B cam kết trả tiền (tiền gốc và tiền lãi) đúng hạn, chỉ được ra hạn khi có sự chấp thuận của bên A bằng văn bản (nếu có sau này); Trường hợp chậm trả thì bên B chấp nhận chịu mọi khoản lãi phạt, lãi quá hạn… theo quy định pháp luật (nếu có);

– Các bên cam kết thực hiện đúng theo Hợp đồng này. Nếu bên nào vi phạm thì bên đó sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;

– Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên cùng nhau thương lượng, giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Nếu không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành ….. bản chính có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản làm cơ sở thực hiện.

BÊN CHO VAY

(Ký tên, điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

BÊN VAY

(Ký tên, điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:
Tư Vấn Pháp Luật Qua Zalo, Email, Messenger
Dịch Vụ Luật Sư Tranh Tụng Tại Tòa Án

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY LUẬT TNHH SÓNG HỒNG
 
Địa chỉ: Tầng 3, số 26 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư