Cập nhật: 22/09/2020

Giao dịch dân sự vô hiệu

Điều 122 Bộ luật dân sự 2015 – Giao dịch dân sự vô hiệu
Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện được quy định tại Điều 117 của Bộ luật này thì vô hiệu, trừ trường hợp Bộ luật này có quy định khác.

Bài liên quan:  Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội
Chi tiết vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY LUẬT SÓNG HỒNG
 
Địa chỉ: Tầng 3, số 26 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư