Ngày đăng: 12/01/2021

Doanh nghiệp được hoạt động vô thời hạn?

Mặc dù Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư 2005, 2014 và hiện nay là Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 đều không quy định thời hạn hoạt động của doanh nghiệp nhưng có sự khác nhau giữa doanh nghiệp (tổ chức kinh tế) có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước khác, đó là trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định, sau đó là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nói cách khác, tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài được thành lập để thực hiện dự án đầu tư (điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 22 Luật đầu tư 2020).

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thể cùng thực hiện nhiều dự án đầu tư khác nhau và thời hạn hoạt động của từng dự án được quy định cụ thể tại Giấy chứng nhận đầu tư. Khi một dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động (theo Điều 48 Luật đầu tư 2020) thì những dự án đầu tư độc lập khác đang được triển khai vẫn tiếp tục được hoạt động. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vẫn giữ nguyên hiệu lực để doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư độc lập đó. Nhưng nếu không còn dự án đầu tư độc lập nào khác thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đó sẽ bị chấm dứt hoạt động. Ngoài ra, việc điều chỉnh thời hạn hoạt động đối với một dự án đầu tư độc lập của doanh nghiệp đó không phụ thuộc vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư độc lập khác do doanh nghiệp đó thực hiện.

Tuy nhiên, đối với các dự án đầu tư phụ thuộc (không độc lập) lại hoàn toàn khác. Thời hạn hoạt động của các dự án phụ thuộc bị giới hạn bởi thời hạn hoạt động của dự án đầu tư độc lập mà nó phụ thuộc, cụ thể thời hạn hoạt động của dự án đầu tư phụ thuộc tối đa bằng thời hạn hoạt động còn lại của dự án đầu tư độc lập mà nó phụ thuộc. Điều này được thể hiện trên giấy chứng nhận đầu tư của các dự án đầu tư phụ thuộc khi được cấp hoặc điều chỉnh.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY LUẬT TNHH SÓNG HỒNG
 
Địa chỉ: Tầng 3, số 26 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư