Ngày đăng: 13/03/2020

Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài

 

Theo quy định của Luật đầu tư 2014, các nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện đăng ký đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi tiến hành đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Có 2 hình thức đầu tư trực tiếp vào Việt Nam để nhà đầu tư lựa chọn, đó là:

– Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty đang hoạt động tại Việt Nam.

Hình thức đầu tư thứ nhất:

Nhà đầu tư thực hiện việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước, sau đó sẽ làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc kết hợp với một hoặc một số nhà đầu tư Việt Nam thành lập Công ty vốn đầu tư nước ngoài dưới 100% (trước đây gọi là Công ty liên doanh).

Xem thêm: Thủ tục thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Hình thức đầu tư thứ hai:

Nếu nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế, công ty đang hoạt động tại Việt Nam thì không bắt buộc phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty đang hoạt động của Việt Nam với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hình thức thứ hai này cũng được các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn khá nhiều, dẫn chứng là chỉ tính riêng Hà Nội thì trong tổng số 8,45 tỷ USD vốn đăng ký thì đã có đến 6,47 tỷ USD theo phương thức góp vốn, mua cổ phần, chiếm 76,6% vốn đăng ký đầu tư tại Hà Nội.

Xem thêm: Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài

Trường hợp các nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân chưa muốn góp vốn để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoặc mua cổ phần, góp vốn vào những công ty đang hoạt động tại Việt Nam như đã nêu trên, thì có thể lựa chọn hình thức thành lập Chi nhánh hoặc thành lập Văn phòng đại diện của mình tại Việt Nam cũng được.

Xem thêm:
– Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
– Thủ tục thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh, nếu các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài muốn điều chỉnh mục tiêu dự án, quy mô dự án, địa điểm thực hiện dự án, vốn đầu tư dự án, vốn góp để thực hiện dự án của nhà đầu tư, thay đổi tên dự án đầu tư, thông tin nhà đầu tư, thay đổi nhà đầu tư, chuyển nhượng dự án  . . . thì cần tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.

Xem thêm:
– Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn đầu tư nước ngoài là một dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp của Công ty Luật Sóng Hồng, các Luật sư Sóng Hồng thực hiện dịch vụ này với tất cả trách nhiệm, tận tâm và hiệu quả – 100% đạt kết quả như thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý với thời gian nhanh nhất và chi phí hợp lý nhất.

Có thể bạn quan tâm:
Tư Vấn Pháp Luật Qua Zalo, Email, Messenger
Dịch Vụ Luật Sư Tranh Tụng Tại Tòa Án

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY LUẬT TNHH SÓNG HỒNG
 
Địa chỉ: Tầng 3, số 26 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư