Ngày đăng: 04/05/2020

Bản Tự Kiểm Điểm Cá Nhân

 

Bản tự kiểm điểm cá nhân, Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên, Bản kiểm điểm cá nhân công chức, Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý, Mẫu bản kiểm điểm cá nhân, Bản kiểm điểm cá nhân công chức, Bản tự kiểm điểm cá nhân, Bản kiểm điểm cá nhân học sinh, Mẫu bản kiểm điểm cá nhân, Bản kiểm điểm cá nhân năm 2020 mẫu 02

Tải Văn Bản Về Tại Đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

….…, ngày ….. tháng …… năm ……..

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên: ……………………………

Sinh ngày: ….. tháng …… năm……..

Số Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân: ………………………

Cấp ngày: ……. tháng …… năm…………. tại……………..

Hiện đang cư trú tại địa chỉ:…………………………………………..

Hiện nay, tôi đang làm việc tại Bộ phận: ……………………………..

Chức vụ:…………………………………………………………………………..

Nay tôi tự kiểm bản thân cụ thể tương ứng với từng sự việc xảy ra như sau:

(Trình bày nội dung sự việc xảy ra)…………………………………………

Trong sự việc vừa nêu trên, tôi tự nhận thấy bản thân mình có lỗi (Trình bày rõ lý do) …………………………………………………………………………

Nguyên nhân dẫn đến sai phạm/lỗi trên: …………………………………….

Hậu quả: ……………………………………………………….

Qua việc trình bày trên, bản thân tôi xin tự nhận hình thức kỷ luật: ……………………

Tôi hứa lần sau không sẽ không vi phạm: …………………………………………

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai xót tôi xin chịu trách nhiệm.

…………., ngày……tháng……năm…….

Người viết kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:
Tư Vấn Pháp Luật Qua Zalo, Email, Messenger
Dịch Vụ Luật Sư Tranh Tụng Tại Tòa Án

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY LUẬT TNHH SÓNG HỒNG
 
Địa chỉ: Tầng 3, số 26 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư