Cập nhật: 13/03/2020

Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài

 

Theo quy định của Luật đầu tư 2014, các nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện đăng ký đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi tiến hành đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Có 2 hình thức đầu tư trực tiếp vào Việt Nam để nhà đầu tư lựa chọn, đó là:

– Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty đang hoạt động tại Việt Nam.

Hình thức đầu tư thứ nhất:

Nhà đầu tư thực hiện việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước, sau đó sẽ làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc kết hợp với một hoặc một số nhà đầu tư Việt Nam thành lập Công ty vốn đầu tư nước ngoài dưới 100% (trước đây gọi là Công ty liên doanh).

Bài liên quan:  Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài

Xem thêm: Thủ tục thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Hình thức đầu tư thứ hai:

Nếu nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế, công ty đang hoạt động tại Việt Nam thì không bắt buộc phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty đang hoạt động của Việt Nam với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hình thức thứ hai này cũng được các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn khá nhiều, dẫn chứng là chỉ tính riêng Hà Nội thì trong tổng số 8,45 tỷ USD vốn đăng ký thì đã có đến 6,47 tỷ USD theo phương thức góp vốn, mua cổ phần, chiếm 76,6% vốn đăng ký đầu tư tại Hà Nội.

Bài liên quan:  Thủ tục thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Xem thêm: Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài

Trường hợp các nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân chưa muốn góp vốn để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoặc mua cổ phần, góp vốn vào những công ty đang hoạt động tại Việt Nam như đã nêu trên, thì có thể lựa chọn hình thức thành lập Chi nhánh hoặc thành lập Văn phòng đại diện của mình tại Việt Nam cũng được.

Xem thêm:
– Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
– Thủ tục thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Dù nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn hình thức nào, Công ty Luật Sóng Hồng cũng sẵn sàng tư vấn ban đầu tại Văn phòng hoặc trực tuyến hoàn toàn miễn phí; soạn thảo hồ sơ, thay mặt các nhà đầu tư thực hiện việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoặc thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam với chi phí hợp lý và thời gian nhanh nhất.

Bài liên quan:  Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chúng tôi rất hy vọng có cơ hội được hợp tác cùng quý vị trong thời gian sắp tới. Trân trọng!

Có thể bạn quan tâm:
Tư Vấn Pháp Luật Qua Zalo, Email, Messenger
Dịch Vụ Luật Sư Tranh Tụng Tại Tòa Án

Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư